Wykłady plenarne

prof. dr hab. Adam Jaworski

Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Nauk o Zdrowiu, Społecznej Akademia Nauk w Łodzi

dr hab. Mieczysław Błaszczyk, prof. SGGW

Katedra Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Magdalena Popowska, prof UW

Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Łukasz Dziewit

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Sikora

Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

dr hab. Agnieszka Wolińska

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. Urszula Zielenkiewicz

Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Autor: Małgorzata Grzesiuk-Bieniek