Program

Dzień Pierwszy

17.06.2021

8:30 - 9:30

Rejestracja

9:30 - 9:45

Otwarcie konferencji

9:45-10:15

Wykład inauguracyjny

10:15-10:45

Wykład plenarny 1

10:45-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:00

Wykład plenarny 2

12:00-12:20

Referat 1

12:20-12:40

Referat 2

12:40-13:00

Referat 3

13:00-13:20

Referat 4

13:20-13:40

Referat 5

13:40-14:00

Referat 6

14:00-15:00

Obiad

15:00-15:30

Wykład plenarny 3

15:30-15:50

Referat 7

15:50-16:10

Referat 8

16:10-16:30

Referat 9

16:30-16:50

Referat 10

16:50-17:30

Panel dyskusyjny

19:00

Uroczysta kolacja

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Autor: Małgorzata Grzesiuk-Bieniek