Patronat Honorowy

Mamy zaszczyt poinformować iż konferencja została objęta Patronatem Honorowym:
Dyrektor Instytutu Biologii,
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab Agnieszki Gniazdowskiej;
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego;
 
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Prof. dr hab. Ewy Skórzyńskiej-Polit
oraz Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL,
Ks. prof. dr hab. Jacka Łapińskiego;
 
Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN,
Prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego;
Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
Prof. dr hab. Wiesława Oleszka.

Patronaty naukowe

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Autor: Małgorzata Grzesiuk-Bieniek