Organizatorzy

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:

dr Agata Goryluk-Salmonowicz (SGGW, Warszawa)

Wiceprzewodnicząca:

dr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek(SGGW, Warszawa)

 

Członkowie:

prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)

dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB (IUNG, Puławy)

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

dr hab. Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)

Sekretariat

dr hab. Ewa Górska

dr hab. Tomasz Stępkowski

dr Małgorzata Grzesiuk-Bieniek

dr Sławomir Orzechowski

dr Hanna Rekosz-Burlaga

mgr Joanna Banasiewicz

mgr inż. Izabela Oktaba

mgr Jarosław Szczepaniak

Komitet naukowy

prof. dr hab. Adam Jaworski
prof. dr hab. Anna Skorupska
prof. dr hab. Wanda Małek
dr hab. Mieczysław Błaszczyk, prof. SGGW
dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW
dr hab. Łukasz Dziewit
dr hab. Anna Sikora
dr hab. Elżbieta Speina
dr hab. Agnieszka Wolińska
dr hab. Urszula Zielenkiewicz

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Autor: Małgorzata Grzesiuk-Bieniek