Wzór streszczenia referatu lub posteru

Tytuł streszczenia w języku polskim

(czcionka Times New Roman, pogrubiona, 12 pkt, odstęp pojedynczy, tytuł wyśrodkowany)

(odstęp pojedynczy, 6 pkt)

Jan Kowalski1, Anna Kowalska2

 (czcionka Times New Roman, 11 pkt, tekst wyśrodkowany)

(odstęp pojedynczy, 6 pkt)

 

Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni)

(czcionka Times New Roman, 9 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyśrodkowany)

(odstęp pojedynczy, 6 pkt)

 

Abstrakt w języku polskim: czcionka Times New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, marginesy górny 2 cm, dolny 2 cm, lewy 2,5 cm, prawy 2 cm. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel. Tekst w języku polskim i angielskim nie może przekroczyć 1 strony. Rozmiar strony niestandardowy: szerokość 17 cm, wysokość 24 cm. Objętość tekstu – 0,5 strony.

Opcjonalnie można zamieścić informację o finasowaniu badań.

 

Tytuł streszczenia w języku angielskim

(czcionka Times New Roman, pogrubiona, 12 pkt, odstęp pojedynczy, tytuł wyśrodkowany)

(odstęp pojedynczy, 6 pkt)

 

Abstrakt w języku angielskim: czcionka Times New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, marginesy górny 2 cm, dolny 2 cm, lewy 2,5 cm, prawy 2 cm.

Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel. Tekst w języku polskim
i angielskim nie może przekroczyć 1 strony. Rozmiar strony niestandardowy: szerokość 17 cm, wysokość 24 cm. Objętość tekstu – 0,5 strony.

Opcjonalnie można zamieścić informację o finasowaniu badań

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Autor: Małgorzata Grzesiuk-Bieniek