V Ogólnopolskie
Sympozjum Mikrobiologiczne

"METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK"

25 - 26 czerwca 2020

Konferencja zatytułowana „Metagenomy różnych środowisk” jest związana z badaniami prowadzonymi technikami metagenomicznymi. Tematami przewodnimi będą zagadnienia związane ze skutecznością metod metagenomicznych i z wynikami uzyskiwanymi przy ich wykorzystaniu. Metagenomika w analizie próbek środowiskowych umożliwia poznanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. W analizach metagenomicznych najczęściej wykorzystywane są techniki sekwencjonowania drugiej generacji, które, jak zauważyli badacze, nie zawsze dostarczają pełnych i bezbłędnych danych. Opracowanie technik sekwencjonowania trzeciej generacji spotkało się zatem z dużym entuzjazmem ze strony środowiska naukowego. Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Autor: Małgorzata Grzesiuk-Bieniek